A Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

osztályvezető főnővér

munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

 

A munkavégzés helye:

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, 9365 Dénesfa, Fő u. 19.

 

Feladata:

Irányítja és felügyeli az ápolási feladatok elvégzését szoros együttműködésben az osztályvezető főorvossal. Gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról. Ellenőrzi a belső utasítások és a munkarend betartását, a dolgozók munkáját. Gondoskodik a napi munkaerőről, beosztásról, a terhelések arányos elosztásáról. Figyeli az ápolás korszerűsítésének lehetőségeit. Javaslatot tesz, tehet az ápolás színvonalának emelésére. Végzettségének – szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján végzi feladatait.

 

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • Egészségügyi főiskolai végzettség
 • Minimum 10 éves ápolás szakmai gyakorlat
 • Érvényes működési nyilvántartás
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Szakirányú végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázata pozitív elbírálása esetén a hatósági erkölcsi bizonyítványt a munkakör betöltésének napjáig megkéri.
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya másolata
 • Hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Istvánné Ápolási Igazgató nyújt, az 596-503-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 3.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a következő címre történő megküldésével: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.

Személyesen: Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet, 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca 10. R.ép.1.em.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 006-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető főnővér

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására összehívott bizottság elbírálja a határidőben érkezett, kiírásnak megfelelő pályázatokat, jegyzőkönyvet készít, értesíti a pályázaton résztvevőket az eredményről. Kizárólag a határidőben beérkezett, kiírásnak megfelelő pályázatokat áll módunkban értékelni.

A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

KSZK honlapja (www.kszk.gov.hu) 2020.06.03

Kapvár város honlapja (www.kapuvar.hu). 2020.06.03

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet honlapja (www.lumniczerkorhaz.hu) 2020.06.03