Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály - Dénesfa

9365 Dénesfa, Fő u.19.

Tel: 0696 256-177

Az 1950-es években az elmebeteg-ellátás nagyfokú zsúfoltsággal küzdött az egész országban. Az Egészségügyi Minisztérium azt javasolta, hogy a dénesfai Cziráky kastélyban elmebetegotthont létesítsenek.

Azokban az években természetes volt, hogy elmebetegellátási célokra régi kastélyokat vegyenek igénybe. Ezzel a tervvel a megyei egészségügyi osztály egyetértett és a leendő új intézmény felszerelését a Megyei Kórházra bízta.1954-ben az Országos Ideg-és Elmegyógyintézet igazgató főorvosa dr. Kuncz Elemér pszichiáter szakorvost bízta meg azzal a feladattal, hogy a Lipótról elmebetegeket vigyen Dénesfára és az osztály működését elindítsa.

Image

Kuncz Elemér nagy ambícióval, ismeretei és a helyi viszonyok figyelembevételével indította el a betegellátást. Szerény körülmények között, de szakszerűen és a munkaterápiát is alkalmazva gyógyította és gondozta a betegeket.Ezt követően dr. Szász János vezette az osztályt, a csornai kórházigazgatói kinevezéséig. 1963-1971-ig dr. Barna Ferenc főorvos vezette az osztályt.Dr. Szász János 1971-től 1985 végéig újra osztályvezető főorvosként dolgozott itt. Mindvégig roppant módon szerette a környezetet és a betegek munkaterápiás foglalkoztatását parkgondozással, állattartással, növénytermesztéssel végezte.

A környezet mindvégig szépen fejlődött, a betegellátás azonban megőrizte kusztodiális jellegét.1996 januárjától dr. Ostorharics-Horváth György átvette a dénesfai munkaterápiás osztály vezetését is. Egy év alatt a teljesen zárt osztályt átalakította nyitott rendszerben működő pszichiátriai rehabilitációs osztállyá. A betegek szociálpszichiátriai szemléletű ellátás során munka-és szocioterápia mellett a rehabilitáció lett a fő cél. Széleskörű intézményi kapcsolatrendszert épített ki.

Az osztály munkatársai voltak: dr. Komáromi Vilma, dr. Torma Jolán, dr. Ruzsa Emőke, dr. Radics Judit. Jelenleg az osztály pszichológusa Bencsics-Szabó Eszter.Az osztály évenként részt vett a táplánypusztai mentálhygiénes otthon farsangi rendezvényein, nyáron az ágfalvi szocioterápiás intézet sportversenyein, ősszel Simaságon és Intaházon tartott betegtalákozásokon. Az osztály 20 éve minden év májusában 10-12 társintézet részvételével nagysikerű majális rendezvénynek ad otthont, kulturális programokkal, tombolával, majd élő zenére estig tartó táncokkal. Mindezen rendezvényeken az osztály dolgozói, és a község lakói is szép számmal részt vesznek.

Az osztály 1997. október 1-jétől, a „megyei szolidaritás jegyében”, a kapuvári kórház megmaradása érdekében, közös megegyezéssel a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet része lett. 2004 májusában a dénesfai pszichiátriai rehabilitációs osztály fennállásának 50. évfordulóján rehabilitációs tematikájú tudományos konferenciát tartott Kapuvárott, majd ünnepséget és betegtalákozót Dénesfán.Dr. Ballagi Farkas igazgató főorvos, majd nyugdíjba vonulása után dr. Benedek Zoltán igazgató főorvos is a kórház szerves részének tekinti az osztályt, és a lehetőségekhez képest folyamatosan támogatja működését.

Térkép

Image