Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tags

Baráti kör

Az Egyesületre vonatkozó adatok

Baráti kör
Baráti kör

Neve: Kapuvári Kórház Baráti Kör

Székhelye: 9330 Kapuvár , dr. Lumniczer Sándor u. 10.

Működési terület: Kapuvár város és vonzáskörzete

Törvényességi felügyeleti ellátó szerv: Az illetékes Ügyészség

Az egyesület nyilvántartásba vételére jogosult szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság

Az egyesület célja a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház szakmai-gyógyító tevékenységének társadalmi támogatása, gyógyító munkájának propagálása Kapuvár város és vonzáskörzetében a gyógyító tevékenység anyagi és erkölcsi támogatása, adományok gyűjtése, továbbá társadalmi rendezvények és megemlékezések szervezése, szakmai tanácskozások és előadások szervezése a fentebb jelzett célok keretei között.

Egyesület tagja lehet az a nagykorú magyar és külföldi természetes személy, aki az egyesület alapszabályát elfogadja és egyszeri belépési hozzájárulást , valamint a tagdíjat megfizeti. Az egyesület tagja lehet továbbá az a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társáság, akik felvételüket kérik és vállaják a tagsági kötelezettségekkel járó anyagi terheket, valamint az egyesület alapszabályát elfogadják. Az egyesület pártoló tagja lehet az a megyer és külföldi magán vagy jogi személy, aki adományaival segíti az egyesület munkáját , de tagként abban nem kíván részt venni. Az alakulás időpontjában a tagsági viszony alapja az alakuló taggyűlésen való részvétel, a jelenléti ív aláírása és az Alapszabály elfogadása. Ezt követően a tagfelvételről az egyesület vezetősége dönt. Az elutasító határozat ellen a közlést követően 15 napon belül a taggyűléshez lehet fordulni. Az egyesületbe való belépés és az onnan történő kilépés önkéntes. A tagsági viszony a felvétellel keletkezik és a tagdíj rendszeres fizetésével tartható fenn.

Belépéskor a tagnak be kell fizetnie az egyszeri belépési hozzájárulást is, és a továbbiakban a tagdíjat rendszeresen kell fizetnie. Kilépéskor a tag nem tarthat igényt az általa befizetett egyszeri belépési hozzájárulásra, illetve a befizetett tagdíjat sem követelheti vissza.

icon42.png

Csatlakozz a Baráti Körhöz!

A belépési nyilatkozat innen letölthető, és kitöltve kérjük, személyesen visszajuttani a kórház titkárságára.

Baráti kör számlaszáma: 58900040-11015905-00000000

Az egyszeri belépési hozzájárulás összege:

 - Jogi személyiségű tagok, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére 10.000, -Ft
- Az aktív korú magánszemélyek részére: 5.000, -Ft
- Nyugdíjas részére: 2.500, -Ft
 

A tagdíj mértéke:

 - Jogi személyek és nem jogi személyiségű társaságok tekintetében 400, -Ft/hó, éves szinten 4.800, -Ft/év
- Aktív korú magánszemélyek részére 200, -Ft/hó, éves szinten 2.400, -Ft/év
- Nyugdíjasok részére 100, -Ft/hó, éves szinten 1.200, Ft/év mértékű tagdíjat állapít meg.

Dr. Benedek Zoltán
Egyesület elnöke