Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézetben

 

A PROJEKTRŐL:

A projekt azonosítója:                                     EFOP-1.8.21-18-2019-00002

A projekt címe:                                               Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézetben

Kedvezményezett neve:                                  Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet

A projekt megvalósítási időtartama:               2020.09.01. - 2021.11.29.

Az elnyert támogatás összege (Ft):                 59 998 923 Ft

A támogatás intenzitása (%):                          100%

A PROJEKT TARTALMA:

A Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 2016-2022 időtávra vonatkozó kiemelt stratégiai célja a beteg- és dolgozói biztonság javítása, a NEVES, nosocomiális fertőzések csökkentése a higiéniai körülmények folyamatos fejlesztésével. Ezen stratégiai cél megvalósításához járul hozzá jelen projekt is, melynek keretében kórházunk infekciókontroll-kockázatértékelő rendszer és kapcsolattartó rendszer kialakítását, egyéni infekciókontroll kockázatértékelés és rizikó besorolás adatlap bevezetését, szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósítását, a betegellátással érintett helyiségben használható, a fertőzések megelőzésére, a higiénés kockázatok mérséklésére alkalmas eszközök beszerzését, a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló releváns ellátási csomag bevezetését, valamint kommunikációs tevékenység megvalósítását tervezi a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, az Országos Tisztifőorvos által támogatott szakmai tervben részletezettek szerint. A kórház jelen támogatás keretében módosítja infekciókontroll kézikönyvét, új eljárásrendeket, valamint indikátorokat vezet be. A projekt keretében megvalósítani kívánt szakmai tevékenység érdekében a pályázó a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomag kialakítását és bevezetését támogató oktatási és monitoring eszköz, a felületek tisztaságát ellenőrző monitoring eszköz, a kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő készülék és kiegészítő reporting rendszer, PVA vízben oldódó zsákok, egyszer használatos steril szettek, levegőtisztító berendezések, szárazköd képző záró fertőtlenítő berendezések, Aquabuddy ágyzuhany készülékek és halottszállító kocsi beszerzését, oktatások szervezését, valamint helyi figyelemfelhívó kommunikációs tevékenység végzését tervezi. Támogatást igénylő projektje megvalósításával hozzájárul az egészségügyi ellátás során potenciálisan bekövetkező, elkerülhető egészségkárosodással szembeni védelem eléréséhez. A megvalósuló fejlesztések kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátás nyújtását támogatják, a fenntartás kapcsán a költséghatékonyságot figyelembe veszik. A jelen projekt keretében megvalósítani tervezett fejlesztés illeszkedik a projektgazda korábbi EFOP-2.2.18-17-2017-00066 azonosító számú, "Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézetben" című projekt keretében megvalósított fejlesztésekhez.

pdfLetöltés PDF-ben

 

akadalymentesAKADÁLYMENTES PDF VERZIÓ