Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tags

Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C tv. alapján pályázatot hirdet Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet

BELSŐ ELLENŐR

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr Moson Sopron megye, 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása. Az Éves ellenőrzési terv összeállításában, felülvizsgálatában és módosításában való közreműködés, valamint ez alapján az ellenőrzési tevékenységek lebonyolítása. Szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszerellenőrzések, teljesítmény ellenőrzések elvégzése. A működés és gazdálkodás szervezettségének vizsgálata. A szervezeti szabályozó dokumentumok rendelkezései betartásának, illetve a bizonylati fegyelem megtartásának ellenőrzése. A rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásának ellenőrzése. A Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet közfeladatai teljesítésének és döntései meghozatalának támogatása a meglévő és javasolt működési folyamatok és eljárások ellenőrzési környezetének állapotáról kialakított belső és független vélemény nyújtásával. Egyéb belső ellenőri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. tv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés
 • A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzésről szóló 22/2019.(XII.23.) PM rendelet 2.§ 3.§-ban foglalt képesítés, szakmai gyakorlat, nyilvántartásba vétel megléte
 • Pályázó vállalja a 22/2019. (XII.23) PM rendeletben foglalt kötelező szakmai (ÁBPE II) továbbképzéseken való részvételt
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet.
 • Pályázó nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

Elvárt kompetenciák:

 • magas szintű elemző képesség
 • nagyfokú önállóság
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • Belső ellenőri regisztráció és továbbképzések dokumentumai, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy vállalja a 22/2019. (XII.23.) PM rendeletben foglalt kötelező szakmai (ÁBPE I-II.) továbbképzéseken való részvételt a jogszabályban foglaltak szerint
 • Motivációs levél
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
 • Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a kiírónak meg kell e semmisítenie, vagy a pályázó részére vissza kell-e juttatnia

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024.01.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.04.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vámosné Áder Anna Mária gazdasági koordinátor nyújt, a +3696596502-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.),

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 006-16/2023 valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr

vagy

 • Elektronikus úton Dr. Benedek Zoltán részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10. Titkárság

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására összehívott bizottság elbírálja a határidőben érkezett, kiírásnak megfelelő pályázatokat, jegyzőkönyvet készít, értesíti a pályázaton résztvevőket az eredményről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a kórház titkárságán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.lumniczerkorhaz.hu      2023.11.10.

A KÖZSZOLGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023.11.10.